INTRESSEANMÄLAN FÖR LOKAL

BRODDERUD

COPYRIGHT © 2018 Brodderud.se

Personuppgiftslagen Enligt personuppgiftslagen måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig.

Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av kommer att behandlas av Brodderud i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Informationen kommer att användas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.


Brodderud kommer aldrig låta tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig.

Om de är ofullständiga eller fel har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

Mot bakgrund av den information som Brodderud nu lämnat samtycker jag, genom att registrera mig, till att Brodderud får behandla personuppgifter som rör mig i enlighet med vad som framgår ovan.


 
 
 
 
 
 
 
Kontor
Butik
Restaurang
Lager
Annat
 
2 år
3 år
4 år
5 år eller längre2
 
 
Ja
 

                                COPYRIGHT © 2018    Brodderuds Gård


Ledig Lokal :  Lager/Förråd


Nära E20 på Hasselerörsvägen 60

9 min till Mariestads centrum

Stor Yta! :    37 m2

Hyran: 1 540 kr/mån

Ingår El och värme, finns även toalett i lokalen.Tänk på att lediga objekt försvinner fort!

Fyll i anmälan ordentligt, komplett.  Då kör vi!

 Kontakta oss : fastigheter@brodderud.se        Skicka din Intresseanmälan NU!

Söker du boende?   Lägenhet ?Du kan göra intresseanmälan på ledig lägenhet 

COPYRIGHT © 2018 Brodderud.se